Irresponsabilitat del Govern de Mataró en el Plec de Condicions de Mataró Bus

El govern de Mataró ha presentat al nostre grup municipal de VOLEMataró un Plec de Condicions molt poc treballat, i que s’assembla sospitosament a l’actual que porta vigent des de l’any 2009. Un plec que no té el consens de les formacions polítiques que representem la ciutadania de Mataró i encara menys amb el Comitè d’Empresa del Mataró Bus.

Perquè la gent es faci una idea de la importància d’aquest fet ho expliquem.La gestió l’explotació del servei de transport públic urbà de bus és dut a terme per l’empresa del Grupo Avanza, Corporación Española de Transporte, SL (CTSL), que presta servei amb el nom de Mataró Bus; i la relació entre l’empresa i l’Ajuntament de Mataró ve marcada a través d’un contracte de gestió interessada. Una vinculació que acaba el proper 31 de desembre.

Segons el nou plec de condicions presentat pel que se suposa un partit d’esquerres com socialista, l’empresa podrà acomiadar personal. Això sí, ho ha de fer de manera justificada i proporcional a la reducció de l’oferta al llarg de la durada del contracte. Parlem d’un contracte “inicial” de cinc anys, que segurament s’estendrà fins als 10 anys amb la mateixa empresa, per culpa de l’amortització dels vehicles.

L’operador disposarà de més poder operacional i “més control”.

El servei amb aquest nou contracte s’externalitzarà més encara. Això provocarà una major inseguretat laboral i no millorarà el servei. Aquest tipus de transferències a l’empresa concessionària, potenciarà encara més l’externalització i tothom sap quines són les conseqüències: increment de la inseguretat laboral i un servei que no podrà millorar de cap manera.

El concurs per al nou contracte de serveis, que hauria d’haver-se efectuat fa molts mesos, però ja sigui per deixadesa, inacció o per una manca de decisió política, el govern municipal del PSC proposa la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col.lectiu a l’empresa CTSL Mataró per als nou primer mesos de l’any 2019, fins el 30 de setembre de 2019.

No hi haurà un canvi innovador i il·lusionant, atès que romandran pràcticament els mateixos recorreguts.

El govern de Mataró ha de ser valent

Si defensem el dret al transport urbà, no ens podem permetre més hipoteques amb empreses multinacionals. Les decisions d’un dret com aquest no es prendran a Mataró, sinó fora. Per posar alguns exemples, l’empresa que explota el servei de bus, encara no ha complert amb la amb la Llei d’Igualtat, la Llei de persones amb Diversitat Funcional, ni amb els articles del Reglament del Servei de Transport Col·lectiu Urbà i Públic de Viatgers de Mataró Bus. Un exemple clar:

“Transportar viatgers en un número superior a l’autoritzat per vehicle es considera una falta molt greu” això està passant a la línia 7 des de fa anys a les hores punta i en horari escolar. Aleshores la pregunta que queda fer-nos és, qué ha fet el govern de Mataró? Ha obert expedient a l’empresa per incomplir el reglament? Té previst penalitzar l’empresa en el proper concurs tenint en compte la mala experiència?

Un govern socialista que oblida la municipalització i aposta per l’empresa privada

En aquests últims anys, els serveis de competència municipals explotats per agents privats, han estat qüestionats, i alguns casos, han tornat en mans de les administracions. Ara és el moment de plantejar-nos la municipalització del Mataró Bus.

Durant els últims anys s’ha comprovat que l’externalització no és sinònim d’un bon servei públic: retards, poca informació a les parades, conflictes laborals, etc. Hem de canviar aquesta tendència negativa i hem de liderar un procés transformador en el transport públic urbà.
Nosaltres volem la municipalització del servei. I ho defensem des del primer dia. La raó és molt senzilla, tota inversió que provingui del transport públic podrà repercutir de manera directa a la ciutat.

A mig termini, podrà garantir un servei de qualitat eficaç, eficient i participatiu entre tota la ciutadania. I per les persones que hi treballen, l’Ajuntament podrà garantir la seva seguretat laboral.

El servei de transport urbà és un dret que tenen les mataronines i els mataronins i no la podem deixar en mans de multinacionals que ens han demostrat que no els interessa donar un bon servei. A Mataró decidim què passa a Mataró.

José Antonio Lara – VOLEMataró