Abolicionistas a Barcelona

VOLEMataró denuncia i condemna la mercantilització de la dona

Aquest  dilluns 1 d’octubre de 2018 a la Junta de Portaveus VOLEMataró ha presentat una Declaració Institucional en la que denunciem i condemnem la mercantilització de la dona i instem als estats europeus a prendre mesures i actuar.  La Declaració Institucional ha sigut aprovada per tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mataró, ha excepció de Ciutadans.

“L’Ajuntament de Mataró rebutja la mercantilització del cos de la dona en qualsevol forma i es mostra en contra de la prostitució i el proxenetisme.”

A continuació us transcrivim la pròpia Declaració:

El 25 de novembre és el dia internacional contra les violències masclistes i de gènere vers les dones. Data que en Responsabilitat ens obliga a seguir denunciant el patiment de la dona en molts àmbits de la seva vida i és des de les institucions on podem i devem ser un exemple i lidera aquesta lluita Feminista i per la justícia social.

Cada vegada la societat està més desperta i és més conscient dels mecanismes creats pel patriarcat de tall econòmic, polítics i culturals que promouen les desigualtats entre dones i homes. Situacions que faciliten l’explotació de les dones tant sexual com reproductiva, la violència exercida vers les dones és sistèmica i diversa, un exemple és la prostitució l’ús de les dones, la vexació el tipus de relacions comercials i formes pornogràfiques normalitzades en la nostra societat. Devalua, la imatge de les dones, normalitzant la violència sexual i la dominació dels homes, reduïm a la Dona a un objecte a posseir, sent un estigma que augmenta les desigualtats entre gèneres.

L’últim exemple de patriarcat i d’intent d’aprovació de la prostitució i de la mercantilització de la dona, estar intentant dur a terme el Capitalisme més salvatge i neoliberal, pel que les persones i especialment les classes més populars es converteixen en productes i/o nombres. Tant és així que han inclòs en el “catàleg de màrqueting” la sexualitat i la reproducció.
Reduïm a milions de nenes i dones, especialment les de països més pobres a la pràctica i sotmetiment en el món de la prostitució, pornografia o ventres de lloguer.

S’ha generat sota el vistiplau de Governs un “lobby pro-prostitució” integrat per “Puteros”, “proxenetes varis” i “empresaris” instal·lats alguns d’ells en diferents àmbits de poder, per obligar als diferents governs a legalitzar i normalitzar, la pornografia, ventres de lloguer i la prostitució. Considerant-les activitats lliures, oblidant la tracta de dones que afecta milions i milions de dones en tot el món, la tracta de la infància, la violència i esclavitud mitjana de les màfies vers les víctimes, al voltant d’aquestes activitats. Restant impunes de pràctiques criminals i en xarxa global (així ho demostren les investigacions policials), realitzades arreu del món.

Ho hem vist en aquests mesos en el moment que es pretenia legalitzar un sindicat de dones en el “mercat del sexe”. Afortunadament la mateixa ministra va reconèixer el disbarat…

És per tot el que s’ha exposat i amb el compromís del moviment feminista que des de VOLEMataró proposem els següents acords a la junta de portaveus:

  1. Instar als organismes internacionals competents a convocar una convecció Universal sobre la protecció dels drets humans de les dones i les nenes contra totes les formes de violència patriarcal. Adopció d’unificació i creació de protocols.
  2. Instar als estats Europeus a adoptar normes i estratègies jurídiques en forma de legislació consensuada que penalitzin el proxenetisme i l’explotació en contra de les dones, establin al mateix una reversió de tot el confiscat pels cossos d’investigació i que s’inverteixi en el restabliment, suport i ocupacions alternatives laborals per les afectades.
  3. Instar als estats a eliminar la legislació en contra de les víctimes d’explotació sexual i la revesteixi en penalitzacions pels proxenetes i, consumidors i empresaris.
  4. Instar als estats europeus a adoptar una normativa jurídica per impedir l’explotació reproductiva de forma que no es pugui
  5. normalitzar o validar els contractes de ventres de lloguer.
  6. Fer arribar aquests acords tant al parlament català, al congrés de l’estat espanyol i al mateix parlament europeu.