VOLEMataró torna al Ple Municipal en més força que mai

Des de VOLEMataró emprenem l’any polític amb més força que mai, per estar sempre al costat dels més desfavorits a la nostra ciutat de Mataró. En el ple municipal del mes de setembre presentem una Declaració Institucional i una Proposta de Resolució per poder pal·liar la pobresa extrema que hi ha a Mataró. També presentem un Prec del jovent del Barri de Cerdanyola que ens han portat sobre la construcció d’una pista d’skate. 

Aquest dilluns presentem a la Junta de Portaveus la Declaració Institucional perquè l’Ajuntament coordini i sol·liciti a les administracions supramunicipals la creació d’un Banc de Terres i el ferm compromís per organitzar, garantir i potenciar un Banc de Terres a Mataró i la comarca.

Instem a la Generalitat, la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal per a la creació d’un Banc de terres en Mataró i la Comarca. Sol·licitem a la Diputació de Barcelona un estudi tècnic, econòmic i universitari sobre els recursos i necessitats per fer possible el projecte i la creació del Banc de Terres. Instem a la Conselleria de Medi Ambient perquè s’involucri en aquest projecte en tota la seva amplitud. Medi ambient, Ocupació, Educació i Agricultura, totes aquestes àrees coordinades amb l’Ajuntament. És a dir, instem a la Generalitat a una coordinació efectiva de recursos i eines per fer eficaç i efectiu el Banc de Terres. Des de l’ajuntament coordinar-se amb la Generalitat en la creació de bases públiques que recullen la informació de finques abandonades i/o interessats a conrear les terres, a través de Cooperatives, associacions i/o persones interessades a treballar la terra. Per últim, instem al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s’involucri en la defensa i producció sostenible del Banc de Terres dotant de recursos econòmics i impulsant polítiques educatives públiques en els diferents territoris per acompanyar i coordinar amb suport econòmic projectes sostenibles.

Uns Serveis Socials reforçats per l’emergència actual

Per altra banda presentem una Proposta de Resolució per pal·liar i donar suport a les famílies que estan patint desnonaments a Mataró, des de l’ajuntament, amb una eina efectiva i concreta com la creació d’un equip en Benestar social de professionals que es dediquin a fer un acompanyament digne, en tot aquest procés d’emergència social.

Des del nostre Grup i amb la responsabilitat que ens ocupa en aquest Consistori, volem donar i reclamar l’atenció del govern davant l’emergència social que un 16% dels ciutadans/nes de Mataró pateixen sense que es doni una resposta social, econòmica i política efectiva. Identificada aquesta necessitat en determinats barris de la societat mataronina amb el perill de segregació pertinent.

Un 42% des de l’any 1995 és el que es destina del pressupost estatal a resoldre pilars de Benestar Social, molt juny dels països nòrdics que inverteixen entre un 50% i 70% del PIB han garantit l’estat de benestar amb el ferm convenciment que una societat avança sempre es redueixen les desigualtats socials. Aquesta és la fita final de VOLEMataró, prioritzar en l’agenda del Consistori les emergències socials i sobretot, donar una empenta constructiva als serveis socials en Mataró.

Des de l’any 2015 han estat moltes les reunions amb Serveis Socials, per fer el protocol de l’aigua treballat amb altres Grups i els tècnics d’AMSA. Sol·licitar una auditoria de gestió per conèixer la situació actual de serveis socials després de la crisi estructural patida des del 2008.

Vam sol·licitar en aquestes diverses reunions acompanyaments en els desnonaments habitacionals per part de les treballadores socials, per la qual no vàrem rebre cap resposta clarificadora del tema, malgrat aprovar-nos en determinats precs, preguntes, protocols i altres feines presentades des del Grup Municipal a aquest govern i al mateix Consistori.

En els últims mesos hem assistit a tot un seguit de desnonaments, molt durs en aquesta ciutat, a on els jutjats donen nombres elevats mes darrer mes a Mataró. Estem parlant d’una mitjana de 8 desnonaments al mes arribant alguns mesos a 14. Els funcionaris i jutges de Mataró es veuen desbordats i en els desnonaments, negociacions prèvies les famílies no són acompanyades en tot el procés, d’inici al final, per les treballadores socials de Serveis Socials. El fet de tants desnonaments té un impacte social que afecta centenars de famílies, que es veuen obligades a acollir a altres familiars a aglutinar-se en pisos tal com succeïa en la dècada dels 60 en aquesta ciutat. Actualment estem visquem un retrocés social i històric, sense que l’Ajuntament posi tots els recursos i eines al servei de la gent. Si parlem d’impacte econòmic, per les famílies i les Institucions, junt amb el tercer sector és brutal. Només cal mirar els ITEMS de la ciutat a qualsevol estadística de l’IDESCAT i la pobresa de Mataró i els seus ciutadans, sempre per sota de la mitjana catalana d’altres ciutats.

En el 2016 en ajuda alimentaria a menors en risc dins del Municipi de Mataró un 4,6% sobre la població total, expedients informatius el mateix any un 66,3%, la renda bruta disponible en Mataró és de 14.100 €, és a dir uns 6,3 punts per sota que la mitjana catalana d’altres ciutats. Aquests és una part del context del nostre Municipi.

Ara farà tres anys que van presentar un prec sol·licitant una auditoria de gestió per millorar, diagnosticar i ajudar als treballadors/es i usuaris de Benestar Social. Va ser aprovat per a la llavors Regidora del moment Isabel Martínez. Mai més hem sabut del tema, malgrat la ja coneguda insistència del nostre Grup Municipal en especial en aquest tema.

És per tot això que proposen al Consistori els següents acords:

  1. Proposar l’auditoria de gestió, diagnosis del servei de Benestar Social de manera urgent.
  2. Fer l’estudi econòmic per dotar d’un equip de professionals, mentre duri la situació de crisis habitacional que estem patim a Mataró. Aquest equip d’experts es compondria d’un/a Psicòleg, Mediador i dues Treballadores Socials, que tractin la urgència, prevenció i acompanyament que doni’m suport als tècnics de Benestar Social, que ja funcionen, i a les famílies.
  3. Proposar una revisió de barems i criteris respecte als ajuts en general, especialment als relacionats amb alimentació.
  4. Informar els Grups Municipals, Consell i Tercer Sector implicat i Plataformes del resultat.

Des de VOLEMataró estem amb el compromís de lluita per tenir una ciutat a la qual sentir-nos la capital del Maresme i poder anar amb el cap ben alt que aquí si es fan les coses bé, amb sentit comú i pensant amb les mataronines i mataronins. A pesar dels entrebancs que ens vulguin donar alguns partits polítics que es veuen molt nerviosos per les eleccions que s’apropen. Nosaltres seguim i seguirem al mateix rumb per afavorir als més desafavorits i fer justícia, torna l’Ajuntament al poble.

Skate pel jovent del Barri de Cerdanyola

Presentem un Prec del jovent del Barri de Cerdanyola que ens han portat sobre la construcció d’una pista d’skate.

La manca d’espais en el barri de Cerdanyola per la gent jove, puguin practicar SKATE en una pista adequada, un Grup de joves amb edats compreses entre 14 i 16 anys es veuen obligats a desplaçar-se a la zona del polígon, les Hortes del Camí del Ral per poder gaudir d’aquests esport que tant ens motiva, ens permet practicar un esport col·laboratiu i no pas competitiu, de forma gratuïta i per a tothom.

Per aquests motiu i davant la nova construcció del nou parc que estarà situat a la ronda Bellavista, al Grup Municipal de VOLEMataró, proposa al ple de l’ajuntament de Mataró, el següent acord:

  1. La construcció d’un Skate Park en aquesta zona, ja que en aquests barri hi ha molts joves que voldrien gaudir d’aquests esport en un dels barris que més població te i amb un dels índex de joves mes alt de Mataró. (La gent jove som futur i construint Mataró).