Lluitem per poder tenir una habitatge digne

A la Junta de Portaveus i al Ple Municipal del mes de juliol presentem una Declaració Institucional per instar a la Generalitat, al Congrés dels Diputats i Senat per que es Reguli el parc de l’habitatge a tot l’estat i es doti de pressupost econòmic a Mataró per donar resposta a l’alta demanda d’habitatge de lloguer social i habitatge de protecció, la qual ha sigut aprovada. A més a més presentem una Proposta de Resolució per sol·licitar un acte homenatge al primer aniversari dels atemptats de la Rambla de Barcelona. Donem suport a la Proposta de Resolució d’ERC-MES sobre el model comercial de Mataró. Fem un Prec sobre les màquines de “Vending” a tots els edificis públics municipals. I per últim fem una pregunta respecte al servei del Mataró Bus i les relacions contractuals que mantenen amb l’Ajuntament.

Regulació del parc de l’habitatge

L’habitatge és considerat com el dret constitucional a obtenir un habitatge digne i assequible. És el gran repte que tenen per davant les administracions catalanes i espanyoles. Fer compliment de la responsabilitat als poders públics de promoure condicions per una llibertat i igualtat real, continua sent una urgència i una assignatura pendent (art.9.2 CE). Vetllar per l’ utilització racional dels recursos naturals i justos del territori ha de ser una prioritat des de l’administració local a la nacional (art.138.1),(arts.45,46, 47). I si ja estableixen i posen en marxa l’article 40 de la CE, que parla del progrés social, promoció econòmica i de distribució de la renda regional i personal més equitativa… reben un bany de realitat social desatesa per aquesta i d’altres administracions superiors respecte a l’oportunitat de l’habitatge.

Atès el breu resum iniciat en la Declaració Institucional que hem presentat i que la Junta de Portaveus ha aprovat posa en marxa des de Mataró i a tot l’estat el foment del lloguer assequible, generant polítiques de promoció de l’habitatge que donin resposta a la demanda urgent del mateix, prioritzant a les famílies més vulnerables i després donen oportunitat a la resta de ciutadans, creant equilibri de mercat mitjançant la intervenció directa i estratègica en la generació i creació d’habitatge social, de protecció i de lloguer, a través de la creació d’un parc d’habitatge públic intentant regular el mercat en un 40%. Tal i com han demostrat altres països com Alemanya amb un 48’3%, 45% Àustria, 38%Dinamarca, 34’8% Regne Unit. Així trobem nombrosos exemples amb una llarga trajectòria històrica i estratègia territorial de foment d’habitatge de lloguer part públic i sent la majoria de lloguer.

Homenatge a les víctimes de la Rambla de Barcelona

Presentem una Proposta de Resolució per organitzar un acte homenatge a totes les víctimes de terrorisme, fent especial esment a les víctimes de les Rambles, mostrant la nostra solidaritat i negació d’oblit amb Barcelona. Fer un reconeixement públic convidant a les autoritats de Barcelona i la Generalitat, a les entitats àrabs que treballen a la nostra ciutat per la cohesió i a quantes entitats del teixit associatiu que vulguin participar. Convidar a l’escola de música municipal a que ens acompanyi en aquest acte simbòlic de reconeixement i defensa de la Pau.

Instem a l’Ajuntament a millorar les màquines de “Vending” en espais municipals

En molts plens s’ha parlat de la salut i en tenir hàbits alimentaris de forma sana. En el Pla de Salut Pública 2017-2020 s’aborda la salut de forma global des de totes les polítiques. Segons aquesta línia de treball cal formular polítiques globals i transversals amb l’objectiu de protegir i millorar la salut de la ciutadania.

Instem a l’Ajuntament a substituir els productes de les màquines de “Vending” dels edificis municipals amb productes saludables i treure de la circulació tot el referent a productes amb greixos i ensucrats. Donant prioritat als productes de kilòmetre 0. Donar coneixement a la ciutadania perquè també prengui consciencia dels beneficis que comporten tenir els hàbits saludables en l’alimentació, fent més publicitat. I per últim instar a les empreses de Vending, que distribueixen els seus productes a la ciutat de Mataró, ho facin amb productes saludables.

Preguntem pel servei del Mataró Bus i les relacions contractuals que mantenen amb l’Ajuntament

La memòria històrica és valida fins i tot per les relacions contractuals que manté aquests consistori amb les seves concessionàries de serveis públics, amb especial interès en el transport públic urbà (Mataró Bus).

Degut aquests fets, VOLEMataró formulem al Govern Municipal les següents qüestions:

  • S’ha obert expedient a l’empresa Avanza desprès d’analitzar les denúncies i sentencies?
  • Quina sanció s’ha tipificat? Es pensa prendre mesures al respecte?
  • Quines explicacions i justificacions dona l’empresa? S’ha establert un protocol d’actuació entre empresa i ajuntament per re-dirigir totes aquestes incidències?
  • El Govern s’ha reunit amb els treballadors damnificats i els ha demanat disculpes, per no haver complit amb la seva responsabilitat de control?
  • Es coneixedor el Govern que aquestes males praxis d’Avanza les aplica i els treballadors les pateixen en diferents territoris de l’estat espanyol?
  • Pensar requerir el Govern a l’empresa per que acompleixi amb la llei d’igualtat? S’han posat mediadors professionals donat el clímax laboral viscut?
  • S’estan preparant els plecs de condicions? Quant tindrem la data de la propera reunió per parlar del concurs del Mataró Bus? Faran més propostes? Quines?
  • Es coneixedor el govern de la desinformació que fa el portaveu del Grup Municipal del PP de Mataró? Pensa el Govern tranquil·litzar als treballadors i explicar la subrogació i els seus drets amb els sindicats?

Creiem que es important que el govern de la ciutat aclareixi la subrogació i garanties dels treballadors i no doni espai a pàbuls de cap partit. Molt més en quant amb informació correcta es demostra que estan acusant falsament i difamant, per no parlar de la confusió i por que ficant entre la plantilla del Mataró Bus que no s’ho mereixen.

Documents

Declaració Institucional per instar a la Generalitat, al Congrés dels Diputats i Senat per que es Reguli el parc de l’habitatge a tot l’estat i es doti de pressupost econòmic a Mataró per donar resposta a l’alta demanda d’habitatge de lloguer social i habitatge de protecció

Proposta de Resolució per organitzar un acte homenatge a totes les víctimes de terrorisme

Prec per millorar les màquines de “Vending” en espais municipals

Pregunta pel servei del Mataró Bus i les relacions contractuals que mantenen amb l’Ajuntament