Visualitzar el patrimoni de Cerdanyola

Des de VOLEMataró ens alegrem que part de les vies del Tramvia a Puig i Cadafalch estiguin en bon recau. El Govern s’ha compromès a estudiar, valorar i portar al Consell Territorial de Cerdanyola la resolució final de la visualització del Patrimoni del Barri.

En el passat Ple del mes de juny el Prec que vàrem presentar sobre l’aixecament de les vies del Tramvia a Puig i Cadafalch no va poder arribar a ser respòs pel govern municipal. Per la qual cosa vàrem fer constar que fos respòs per escrit.

Recordem que a les obres que està realitzant l’empresa VIALSER per les canonades d’Aigües de Mataró, ens trobem que al aixecar l’asfalt van quedar en descobert les vies del Tramvia de Mataró a Argentona en el seu pas per l’Avinguda Puig i Cadafalch. La nostra sorpresa va ser que l’estaven retirant i emportant-se-les a un lloc desconegut. (Un patrimoni històric, que representa a una de les èpoques més revolucionaries i productives de Mataró).

Vàrem entendre que aquestes vies formen part del patrimoni del barri i de la ciutat, quan era una època gloriosa per Cerdanyola. Per la qual cosa vàrem plantejar al Consistori el següent :

  1. Crear un carril bici a l’Avinguda Puig i Cadafalch, a on les vies siguin les protagonistes. Així enllaçarà amb l’anella verda de Mataró.
  2. O deixar-les sobre l’asfalt i que siguin testimoni del barri i riquesa cultural, tal i com s’ha fet a ciutats d’Europa.

A data d’avui, hem rebut resposta per escrit del regidor delegat Miquel Àngel Vadell Torres indicant que una mostra de les vies soterrades estan a les dependències municipals del Pericó, a l’espera de determinar quin serà el seu ús definitiu. Al que respecte a la nostre demanda de l’ús de les vies, el Govern comparteix la voluntat de donar testimoni de l’existència i circulació dels tramvies a Mataró i tot el que va representar a la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. Per aquest motiu estan oberts a estudiar i valorar les nostres propostes. A més a comprometen a què qualsevol proposta vinculada a deixar testimoni sobre la circulació del tramvia al barri serà portada a debatre i validada pels membres del Consell Territorial de Cerdanyola.

Ens alegrem d’aquesta resposta i ens complau que sigui els veïnat de Cerdanyola, en el seu Consell Territorial, qui decideixi.

Resposta (document)