Ple Extraordinari El Rengle i El Sorrall

Comunicat sobre l’aprovació per decret del Codi de Conducta

Davant la recent aprovació del Codi de Conducta i Bon Govern, mitjançant decret de l’Alcalde David Bote el passat 26 d’abril, els grups de CiU Mataró, ERC-Mov.Esquerres, VOLEMataró i la CUP volem expressar el següent:

  1. Els grups sota-signants d’aquest comunicat manifestem el nostre absolut compromís amb el comportament ètic i transparent dels representants públics. Per aquesta raó, des del primer moment hem donat suport a l’elaboració del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró i hem participat activament en l’elaboració del document final que s’hauria d’haver portat al Ple.
  2. Lamentem que l’alcalde decidís retirar el punt sobre l’aprovació d’aquest Codi de Conducta de l’ordre del dia del Ple del passat 12 d’abril, sense previ avís i sense donar cap explicació als grups, que no vam poder expressar el nostre posicionament davant aquest fet.
  3. També volem expressar el nostre malestar davant el fet que l’alcalde hagi aprovat aquest Codi ètic per decret. Un document que formarà part del cos jurídic de l’Ajuntament és important que sigui debatut i aprovat pel màxim òrgan de govern municipal, que no és altre que el Ple.
  4. Ens ha sorprès, a més, que un cop aprovat per decret, se’ns faci arribar un formulari exhortatiu d’adhesió particular al Codi de Conducta i Bon Govern. Una vegada més, el govern i l’alcalde actuen per la directa i evitant el diàleg amb els grups municipals del Consistori.
  5. Per tot això, els grups sota-signants volem anunciar que no ens adherirem al Codi de Conducta i Bon Govern fins que se segueixin els tràmits correctes per a la seva aprovació, és a dir, que es porti a aprovació del Ple Municipal.